20 000
15 000
10 000
5 000
500
20000

Lapland Spring water rises naturally to our factory, filtered by layers of ancient sand which were formed during the last Ice Age more than 10 000 years ago.

Water is pumped straight from the spring to our factory. Water is lead through 0.2-micron filters (thickness of human hair is about 30-200 microns) into glass-bottles.

In our water we preserve the life of water, not killing it by chemicals. The best proof of Lapland Spring water is that we change our filters only once a year. Mother Nature filters Lapland Spring water crystal clear. Filters are there just for the sake of safety.

Lapland Spring -vesi virtaa tehtaallemme suoraan luonnosta, suodatettuna muinaisina hiekkakerroksilla, jotka puolestaan olivat muodostuneet viimeisen jääkauden aikana yli 10 000 vuotta sitten.

Vesi pumpataan tehtaalle suoraan lähteestä, jonka jälkeen se suodatetaan 0,2 mikronin suodattimien läpi (vertaus: ihmisen hiuksen paksuus on 30-200 mikronia) ja lopulta pullotetaan lasipulloihin.

Säilytämme vedessämme elämän, vahingoittamatta sitä kemikaaleilla. Lapland Spring -veden laadun paras todiste on se, että vaihdamme suodattimet vain kerran vuodessa. Luonto itse suodattaa veden kristallinpuhtaaksi. Käytämme suodattimia vain turvallisuussyistä.

拉普兰泉水(Lapland Spring)自然地流入我们的工厂,并被上万年前冰河时代形成的古老沙层过滤。

水从泉源直接泵送到我们的工厂。水通过0.2微米的过滤器(人的头发厚度约为30-200微米)被装到玻璃瓶中。

在我们的饮用水中,我们保留未被化学物质杀死的水的生命分子。拉普兰泉水(Lapland Spring)最好的证明是,我们每年仅需更换一次过滤器。经过大自然过滤的拉普兰泉水清澈见底,过滤器只是为了安全起见。

Lapland Spring water rises naturally to our factory, filtered by layers of ancient sand which were formed during the last Ice Age more than 10 000 years ago.

Water is pumped straight from the spring to our factory. Water is lead through 0.2-micron filters (thickness of human hair is about 30-200 microns) into glass-bottles.

In our water we preserve the life of water, not killing it by chemicals. The best proof of Lapland Spring water is that we change our filters only once a year. Mother Nature filters Lapland Spring water crystal clear. Filters are there just for the sake of safety.

Lapland Spring -vesi virtaa tehtaallemme suoraan luonnosta, suodatettuna muinaisina hiekkakerroksilla, jotka puolestaan olivat muodostuneet viimeisen jääkauden aikana yli 10 000 vuotta sitten.

Vesi pumpataan tehtaalle suoraan lähteestä, jonka jälkeen se suodatetaan 0,2 mikronin suodattimien läpi (vertaus: ihmisen hiuksen paksuus on 30-200 mikronia) ja lopulta pullotetaan lasipulloihin.

Säilytämme vedessämme elämän, vahingoittamatta sitä kemikaaleilla. Lapland Spring -veden laadun paras todiste on se, että vaihdamme suodattimet vain kerran vuodessa. Luonto itse suodattaa veden kristallinpuhtaaksi. Käytämme suodattimia vain turvallisuussyistä.

拉普兰泉水(Lapland Spring)自然地流入我们的工厂,并被上万年前冰河时代形成的古老沙层过滤。

水从泉源直接泵送到我们的工厂。水通过0.2微米的过滤器(人的头发厚度约为30-200微米)被装到玻璃瓶中。

在我们的饮用水中,我们保留未被化学物质杀死的水的生命分子。拉普兰泉水(Lapland Spring)最好的证明是,我们每年仅需更换一次过滤器。经过大自然过滤的拉普兰泉水清澈见底,过滤器只是为了安全起见。

Environment

We strive to be a responsible actor for the benefit of our environment. We make use of solar energy in our production. Our own solar energy system can satisfy the major part of our electricity needs.

Ympäristö

Pyrimme toimimaan vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Tuotannossamme käytämme aurinkoenergiaa. Aurinkoenergiajärjestelmämme kattaa suurimman osan sähkötarpeestamme.

环境

我们将努力成为一个负责任的生产商,以造福于我们的环境。我们利用太阳能进行生产。我们自己的太阳能系统可以满足我们大部分的电力需求。

The composition of Lapland Spring natural spring water

The natural spring water bottled by Lapland Spring is derived from our spring, located only some hundred meters from our bottling plant.

The water is pumped from the spring to our plant. We provide regular inspection of the composition of our water. Some of the analyses are made by our local municipal authorities. The test results variations have been very small through the years.

Lapland Spring -lähdeveden mineraalikoostumus

Polar Springin pullottama lähdevesi saapuu lähteestä, joka sijaitsee vain muutaman sadan metrin päässä pullotustehtaalta.

Vesi pumpataan lähteestä tehtaalle. Seuraamme jatkuvasti veden koostumusta. Laadunvalvontaa suorittavat myös paikallisviranomaiset. Koetulokset ovat vaihdelleet olemattomasti tehtaan koko elinaikana.

拉普兰天然泉水(Lapland Spring)的成分

由拉普兰泉水(Lapland Spring )装瓶的天然泉水来自离我厂仅几百米远的泉源。

水从泉源泵送到我们的工厂。我们定期检测水的成分。其中一些分析是由我们当地的市政局进行的。这些年来,检测结果的变化很小。

pH 6,6
Calcium (Ca) 12 mg/ l
Sodium (Na) 5,3 mg/ l
Potassium (K) 2,4 mg/ l
Magnesium (Mg) 4,5 mg/ l
Manganese (Mn) 0,01 mg/ l
Aluminum (AI) < 0,01 mg/ l
Iron (Fe) < 0,01 mg/ l
Chlorides (CI) 4,9 mg/ l
Sulphates (S04) 25 mg/ l
Nitrates (N03) 3,8 mg/ l
Fluorides (F) < 0,1 mg/ l
Dry residue (180°C) 99 mg/ l
pH-arvo 6,6
Kalsium (Ca) 12 mg/ l
Natrium (Na) 5,3 mg/ l
Kalium(K) 2,4 mg/ l
Magnesium (Mg) 4,5 mg/ l
Mangaani (Mn) 0,01 mg/ l
Alumiini (AI) < 0,01 mg/ l
Rauta (Fe) < 0,01 mg/ l
Kloridit (CI) 4,9 mg/ l
Sulfaatit (S04) 25 mg/ l
Nitraatit (N03) 3,8 mg/ l
Fluoridit (F) < 0,1 mg/ l
Kuiva jäännös (180°C:ssa) 99 mg/ l
pH 6,6 (弱碱性)
钙 (Ca) 12 mg/ l
钠 (Na) 5,3 mg/ l
钾盐 (K) 2,4 mg/ l
镁 (Mg) 4,5 mg/ l
锰 (Mn) 0,01 mg/ l
铝 (AI) < 0,01 mg/ l
铁 (Fe) < 0,01 mg/ l
氯化物 (CI) 4,9 mg/ l
硫酸盐 (S04) 25 mg/ l
硝酸盐 (N03) 3,8 mg/ l
氟化物 (F) < 0,1 mg/ l
干残渣 (180°C) 99 mg/ l